KLINISKE STUDIEDOKUMENTER​

Bruce Consulting tilbyder ydelser inden for udarbejdelse samt opdatering af kliniske studiedokumenter. Vi tilbyder følgende men er ikke begrænset til:

  • Udarbejdelse af studieprotokoller & synopsis
  • Deltagerinformationer
  • Informeret samtykke
  • Lægmandsprotokoller
  • Monitoreringsplaner
  • Monitoreringsstrategier
  • Rekrutteringsmateriale
  • Kildedataskemaer
  • Compliance-skemaer
  • Dagbøger til studiedeltagere